dinsdag 14 november 2017

Je persoonlijke 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen? Gebruik de toolkit Onderwijs ontwerpen met Design Thinking!

Afbeeldingsresultaat voor Po raadEen tool om onderwijs te ontwerpen waarmee leerlingen hun 21e eeuwse vaardigheden inzetten terwijl leraren tijdens het ontwerpproces zelf hun 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen, dat is het resultaat uit de versnellingsvraag van WereldKidz. Alle scholen kunnen hier vanaf nu kosteloos gebruik van maken.

woensdag 8 november 2017

Online Masters

Afbeeldingsresultaat voor online masters prima onderwijs
Online Masters is ontwikkeld door VodafoneZiggo in samenwerking met ECP en Mediawijzer.net. In het online lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Vier onderwerpen staan centraal: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. De leerlingen gaan met diverse skills, zoals vloggen, robotica, VR, programmeren en ontwerpen aan de slag, om zo hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken.
Het programma Online Masters is volledig digitaal en wordt begeleid door een handleiding voor de docent, werkbladen, diverse tools voor ouders om hen ook mee te nemen. Het programma is gratis voor het onderwijs en beschikbaar vanaf ‘De Week van de Mediawijsheid’ (17 t/m 24 november 2017).
Doelgroep: bovenbouw po en onderbouw vo.
Website Online Masters

dinsdag 7 november 2017

Is gepersonaliseerd leren wel of niet effectief?

Afbeeldingsresultaat voor wilfred rubensLeidt gepersonaliseerd leren tot goede onderwijsresultaten en leerprestaties? In deze blogpost vat Wilfred Rubens enkele bijdragen samen die antwoord proberen te geven op deze vraag. Lees de blogpost

donderdag 2 november 2017

Wat biedt een adaptieve leeromgeving leerlingen en welke rol heeft de leraar daarin?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Wanneer computers als een aanvulling op leerkrachtinstructie worden gebruikt, kan dat het leerresultaat ten goede komen. Adaptieve, digitale leeromgevingen kunnen taken van leerkrachten overnemen, zoals het afstemmen van de moeilijkheidsgraad van opgaven op het niveau van de leerlingen en het geven van feedback. De leerwinst stijgt als leerkrachten daarnaast de voortgang monitoren, naar oorzaken van problemen zoeken, aangepaste instructie geven, mogelijkheden tot zelfsturing door de leerling geven. Lees meer

Top 10 onmisbare apps en programma's voor in de klas

Henk Botter
In: COS. - Jrg. 35 (2017-2018), nr. 1 (september 2017); p. 6-7
De volgende apps en programma's zijn opgenomen in de top 10:
1. Powerpoint/Keynote/Prezi: Dit zijn programma’s waarmee zowel leerkrachten als leerlingen presentaties kunnen maken.
2. Google drive/One drive: Dit zijn programma’s waarmee bestanden online kunnen worden opgeslagen en gedeeld.
3. Quizlet (live): Dit is een omgeving waar kinderen begrippen en woorden kunnen oefenen. De Live-functie maakt groepjes van de ingelogde leerlingen. In deze groepjes gaan leerlingen dan samenwerken met hun devices.
4. Internet Explorer/Google Chrome/Safari/Puffin: Dit zijn verschillende browsers die gebruikt kunnen worden op computers, laptops of tablets.
5. Outlook/Mail/Gmail: Dit zijn verschillende mailprogramma’s die scholen kunnen gebruiken voor zowel leerkrachten als leerlingen.
6. Nearpod/LessonUp: Met Nearpod kunnen leerlingen meekijken op hun eigen laptop of tablet met de presentatie die de leerkracht geeft. Ook kunnen ze reageren op vragen in de presentatie. Deze reacties kunnen zichtbaar gemaakt worden op het digibord. LessenUp is vergelijkbaar met Nearpod en ook in het Nederlands beschikbaar.
7. Socrative/Kahoot/Cram: Socrative en Cram zijn geschikt om begrippen met hun betekenissen te oefenen en een quiz te spelen met de hele klas. Kahoot is vergelijkbaar, maar heeft een leerlingen- en leerkrachtenversie.
8. Word/Page/OneNote: Dit zijn tekstverwerkingsprogramma’s.
9. Popplet: Met deze tool kan snel een woordweb of mindmap gemaakt worden op het digibord, de computer of de tablet.
10. Youtube/Schooltv/Edpuzzle: Youtube en Schooltv zijn geschikt om filmpjes te laten zien die aansluiten bij de lesstof. Met Edpuzzle kan een leerkracht een filmpje voorzien van vragen. Leerlingen kunnen het filmpje op hun eigen device bekijken en de vragen beantwoorden. De leerkracht kan ook de antwoorden controleren.

Bestaan er voorbeelden van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren in VO en MBO en wat is de rol van de docent hierbij?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Het Nederlandse project Urway is een vorm van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren. In dit project draagt de docent de regie over het leerproces deels over aan de leerling en neemt zelf een coachende rol aan. Voor leeropbrengsten bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren is het van belang dat de dialoog tussen deelnemers en docent, de structuur van het onderwijsprogramma en de autonomie van de leerling in balans zijn. Maar net als in de onderwijspraktijk is ook in de wetenschappelijke literatuur het aantal voorbeelden bijzonder schaars. Lees meer

woensdag 1 november 2017

TIEN!

Hoge Hexel : Onlineklas, 2017
Onlineklas heeft in samenwerking met de stichting Kerndoelwijzer onder de naam TIEN! een nieuwe manier van leren ontwikkeld, waarbij de kerndoelen zijn vertaald naar 1000 leerdoelen, verdeeld over 10 'eilanden' (kerndoelen). Met deze 1000 leerdoelen kan voor elke leerling een individuele leerroute uitgestippeld worden. TIEN! kan worden ingezet naast de verschillende bestaande leermethodes of methode-onafhankelijk gebruikt worden.
TIEN! is op dit moment volop in ontwikkeling en zal najaar 2017 binnen Onlineklas worden geïntroduceerd. Volg de ontwikkelingen via: www.onlineklas.nl