donderdag 12 oktober 2017

Gepersonaliseerd leren volgens Jelle Jolles

Afbeeldingsresultaat voor onderwijs voor morgenHersenwetenschapper Prof. dr. Jelle Jolles, onder meer bekend van Het tienerbrein, vindt dat het leerrendement op veel scholen groter kan. Hij ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor gepersonaliseerd leren. In een interview in VO Magazine legt Jolles uit wat scholen kunnen doen om (nog) beter in te spelen op de verschillen tussen leerlingen. Lees verder

maandag 9 oktober 2017

De leerling centraal in het onderwijs? : de grenzen van personalisering

Maarten Simons en Jan Masschelein
Leuven : Acco, 2017. – 120 p.
ISBN 9789463442466
Betoog - aan de hand van onderzoek met pedagogische toetsstenen - over de mogelijkheden en grenzen van personalisering in het onderwijs. De kernvraag hierbij is: Wat is het effect op vrijheid gelijkheid, op vorming en op de school? De leerling meer centraal plaatsen komt vaak neer opeen minder centrale plaats voor de school. De auteurs vragen zich in dit boek af of dat ‘ont-scholen’ wel in het belang van de leerling is of juist niet. De leerling meer centraal plaatsen in het onderwijs is tegenwoordig een aandachtspunt voor zowel leraren, pedagogen, als beleidsmakers. Dit is onder andere terug te zien in onderwijskundige ontwikkelingen, zoals: onderwijs op maat, leerlinggericht onderwijs en gepersonaliseerde leerpaden. Naast onderwijskundige ontwikkelingen spelen ook overwegingen over efficiëntie, effectiviteit en maximale inzetbaarheid een rol. Deze motieven zijn volgens dit boek het symptoom van fundamentele verschuivingen: van een onderwijsinstelling naar een leeromgeving, van disciplineren naar monitoren en van normalisering naar personalisering.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-SIMO

donderdag 5 oktober 2017

Leren voor morgen : uitdagingen voor het onderwijs

Afbeeldingsresultaat voor Leren voor morgenAnje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017. -259 p.
ISBN 9789492525086
Beschrijving van trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 13130-ROS

woensdag 4 oktober 2017

Hoe kun je methoden gebruiken om leerlingen vaardig met online informatie om te laten gaan?

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenSchool is allang niet meer de enige plek waar geleerd wordt. Leerlingen gebruiken dagelijks internet. Maar hoe gebruiken zij het effectief en wat is de rol van methoden daarbij? Ga naar het artikel van Marléone Goudswaard op wij-leren.nl 

Kiene klanken

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenBespreking - door Liesbeth Simonse op wij-leren.nl - van Kiene Klanken, een houten, interactief klankstempelset. Kinderen leggen de letterstempels op de Ipad, en krijgen feedback op hun niveau! Ga naar de bespreking van Kiene klanken

Hoe kunnen scholen negatieve effecten van smartphones in de klas tegengaan?

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenHoewel educatief gebruik van telefoons in de klas kansen biedt, zijn de nadelen van niet-educatief gebruik groot. Het kan onder andere negatieve effecten hebben op sociale vaardigheden en sociaal-emotioneel welbevinden. Ook beperkt telefoongebruik de leerprestaties, vooral door afleiding door multitasken. Goede instructie over multitasken en een duidelijk en consequent schoolbeleid kunnen de nadelen van smartphonegebruik in de klas tegengaan, zonder de kansen ervan te belemmeren. Lees verder op wij-leren.nl

maandag 25 september 2017

Curriculumspiegel 2017

Afbeeldingsresultaat voor sloE. Folmer, A. Koopmans-van Noorel, W. Kuiper (red.)
Enschede: SLO, 2017
De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. Open de Curriculumspiegel 2017