donderdag 14 september 2017

Clip

London: Spiral, 2017
Clip is een Engelstalige tool waarmee leerkrachten YouTube-video’s kunnen verrijken met vragen en leerlingen kunnen reageren op bepaalde delen van een video. De reacties van de leerlingen kunnen dan vervolgens door de leerkracht beoordeeld worden. Dit kan door de link van de YouTube-video in Clip te plakken en vervolgens de video te bewerken. Het bewerkte filmpje kan door de leerlingen met een eigen code geopend worden. Om gebruik te maken van Clip moet de leerkracht een account aanmaken. Leerlingen en studenten kunnen ook een account aanmaken, dit is niet per se noodzakelijk. Lees meer

maandag 21 augustus 2017

Negeer richtlijnen tabletgebruik kind

Afbeeldingsresultaat voor nationale onderwijsgidsDe voormalig directeur van de Britse inlichtingendienst GCHQ vindt dat kinderen zonder restricties op een tablet of computer moeten kunnen spelen. Hij noemt de negatieve gevolgen van het tabletgebruik bangmakerij. De Nederlandse opvoedkundige Marina van der Wal sluit zich hierbij aan, want als kinderen urenlang gebogen zouden zitten over een boek, had niemand het erover. Dat meldt RTL Nieuws. Lees meer

dinsdag 18 juli 2017

Curriculum.nu

Afbeeldingsresultaat voor curriculum.nuOnder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen.
Curriculum.nu is een vervolg op Onderwijs2032. In 2019 debatteert de Tweede Kamer en het Kabinet hierover en bepalen zij het vervolg van dit traject. Open de infographic landelijke herziening curriculum PO en VO

Overzicht leerlijnen digitale geletterdheid

Afbeeldingsresultaat voor kennisnet
Het aanbod aan leerlijnen digitale geletterdheid groeit, zij het vaak vanuit een bepaalde invalshoek. De nadruk ligt bijvoorbeeld op mediawijsheid of op computational thinking. In het kader van het handboek digitale geletterdheid dat dit najaar verschijnt, geven wij je een overzicht met belangrijke leerlijnen waarmee je aan de slag kunt.
Artikel van Remco Pijpers op Kennisnet, 17 juli 2017
Lees meer

De rekenruimte [App]

Groningen : Noordhoff, 2017
De Rekenruimte is een game waar leerlingen leren rekenen in virtual reality, alsof zij zelf het onderdeel zijn van de rekensom. De leerlingen bevinden zich zogenaamd in een escaperoom en moeten zien te ontsnappen door zich een weg naar buiten te rekenen. De rekenopdrachten sluiten aan bij de stof uit de methode Getal & Ruimte Junior. De VR-bril, die nodig is om in de zogenaamde escaperoom komen, is via de website van Rekenruimte te bestellen. Het programma werkt zowel via de website als via de app. De app is gratis verkrijgbaar in de Appstore.
Lees meer over De rekenruimte
Rekenruimte in de Appstore

maandag 10 juli 2017

Onderwijs in tijden van digitalisering

Ad Verbrugge, Jelle van Baardewijk
Amsterdam : Boom Filosofie, 2017. - 320 p. ; 22 c m
ISBN 9789024404889
Wat betekent de digitale revolutie voor de vormgeving van ons onderwijs en de manier waarop kennis verworven wordt? Filosofen Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk vroegen wetenschappers en leraren - zowel voor- als tegenstanders van digitalisering- zich te buigen over die vraag. Volgens velen moeten we ons herbezinnen op het onderwijs om de leerlingen en studenten adequaat voor te bereiden op de eenentwintigste eeuw. Digitale vaardigheden worden veel genoemd. De verwachtingen zijn bijna utopisch. Maar wat brengt de digitale revolutie nu daadwerkelijk teweeg in ons leven en denken? Wat is tot nu toe succesvol in de digitalisering van het onderwijs? Wat blijken valkuilen? In het eerste deel komen docenten aan het woord over dgitalisering in de praktijk. In het tweede deel wordt de ideologische en utopische dimensie van ICT-toepassingen in het onderwijs afgezet tegen het ideaal van Bildung. In het derde deel komen perspectieven uit de game- en neurowetenschappen aan bod. Ook worden concepten als kennis en informatie filosofisch doordacht en in relatie gebracht tot hedendaagse onderwijsidealen. Tot slot worden de bureaucratisering en economisering van onderwijs beschpuwd vanuit de implementatie van ICT in de organisatie van scholen en universiteiten. Aan deze bundel werkten verscheidene publicisten mee, onder wie: Theodore Dalrymple, Aleid Truijens, Sebastien Valkenberg, Diederik Boomsma, Johannes Visser en Hans Schnitzler.
Prijs € 24,90

vrijdag 7 juli 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn

Afbeeldingsresultaat voor Vier-in-balans-monitor-2017Leraren die variëren in de manier waarop ze onderwijs geven en gebruikmaken van ict boeken de beste resultaten. Goede inzet van ict beïnvloedt de motivatie en prestaties van leerlingen. Ook maakt het efficiënter lesgeven mogelijk. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse'Vier in balans-monitor 2017 van Kennisnet. Open de Vier in balans-monitor 2017