vrijdag 30 september 2016

Mederegisseur van je eigen leerproces [Webvideo]

Leraar24, 7 juli 2016. - (6:11 min.)
Op het Kindcentrum Talent.nl in Meppel is men van mening dat kinderen veel leren door te doen. Kinderen werken op Talent.nl op hun eigen niveau met IPads en leren naast de basisvakken ook 21e-eeuwse vaardigheden. Elke leerling heeft een individueel leerprogramma en heeft invloed op het eigen leerproces. De leerkracht coacht het kind om leerdoelen te bereiken. Er wordt goed geluisterd en gekeken naar het kind zodat de leerstof op maat wordt aangeboden. Ook wordt er thematisch gewerkt, waarbij in de thema's zoveel mogelijk kernvakken geïntegreerd worden. Ieder kind wordt gestimuleerd om zijn/haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.


 

donderdag 29 september 2016

Werkblad van OMJS over vaardigheden 21e eeuw

Afbeeldingsresultaat voor omjsDe vaardigheden van de 21e eeuw zijn geen nieuwe vaardigheden, maar vaardigheden die de focus verdienen in ons onderwijsaanbod. De basis en voorbereidingen die het onderwijs biedt, dienen gericht te zijn op de vaardigheden die kinderen nodig hebben om zichzelf te ontwikkelingen in de wereld van nu en de toekomst. Hoe weten we als school of we ‘goed’ bezig zijn? Met andere woorden… of we de leerlingen met ons onderwijs een passend aanbod bieden?

Werkvorm ‘Vaardigheden bingo’
Op bijgevoegde ‘bingo-kaart’ kun je voor jezelf of met je team gericht op zoek gaan naar activiteiten, bronnen/materialen en werkvormen die de specifieke vaardigheden stimuleren en die een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan.

maandag 26 september 2016

Human Resource Machine [app]

Tomorrow Corporation, 2015
Deze app is voor iPhone en iPad ontwikkeld.  Prijs € 4,99
Gekeurd voor 9+
Programmeer kleine kantoor werkers om puzzels op te lossen.
Human Resource Machine is een puzzelspel voor nerds. In ieder level, geeft jouw baas je een opdracht. Automatiseer het door je kantoor werker te programmeren. Als het je lukt, dan wordt je gepromoveerd tot het volgende level voor nog een jaar werken in het enorme kantoorgebouw.
Maak je geen zorgen als je nog nooit eerder hebt geprogrammeerd - programmeren is gewoon het oplossen van puzzels. Als je alle 1'en en 0'en en enge kronkel haakjes wegneemt, dan is programmeren simpel, logisch, prachtig, en iets dat iedereen kan begrijpen en veel plezier mee kan hebben! Ben je al een expert? Dan zijn er extra uitdagingen.

donderdag 22 september 2016

Programmeren met Scratch : leer programmeren door je eigen spel, animaties en andere programmeerprojecten te maken

Majed Marji
Uithoorn : Visual steps, 2016. - 304 p.
ISBN 9789059054035
Boek over programmeren met het programma Scratch voor beginnende programmeurs. Scratch is een gebruiksvriendelijke programmeeromgeving die heel geschikt is voor beginnende programmeurs. In plaats van regels programmeercode te typen, wordt er gebruik gemaakt van kleurrijke opdrachtblokken en stripfiguren in de online omgeving. Aan de hand van diverse oefeningen worden een aantal applicaties ontwikkeld die passen bij diverse programmeerconcepten. Hierbij ligt de nadruk meer op het oplossen van problemen dan op de specifieke kenmerken van Scratch. Aan de orde komt ondermeer: onderdelen van applicaties maken; werken met commando- en signaalblokken, gebruikmaken van true/false operatoren, getallen en strings; besluiten nemen via als dan/anders uitdrukkingen en logische operatoren; gegevens opslaan in variabelen en lijsten; en diverse spellen, animaties, tests en andere programmeerprojecten maken. Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. 
Iets om te bestellen?

Gratis e-learning 21st Century skills en Ontwerpend leren van Heutink

Afbeeldingsresultaat voor heutinkTechniekpact 2020 vraagt van elke school structureel aandacht te besteden aan techniek en wetenschap in 2020. De uitwerkingen van de 12 doelen zijn terug te vinden op www.techniekpact.nl.
Om scholen een handje te helpen in de voorbereidingen op 2020 wil Heutink hen kennis laten maken met de gratis e-learning module ‘Ontwerpend leren’ waarin het principe ‘Ontwerpend leren’ haarfijn wordt uitgelegd. Heutink heeft deze module ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft en het Wetenschapsknooppunt.
De module is geschreven voor de basisschool leerkracht, maar de inhoud kan ook heel interessant zijn voor VO-docenten! Benieuwd hoe u ontwerpend leren in zou kunnen zetten in uw school? Vraag de e-learning module Ontwerpend leren gratis aan


Aanvullend biedt Heutink twee e-learning modules over de 21st Century Skills die aansluiten bij bovengenoemde gratis module over Ontwerpend leren:
21st Century Skills, de basis
21st Century Skills, de praktijk