vrijdag 30 september 2016

Mederegisseur van je eigen leerproces [Webvideo]

Leraar24, 7 juli 2016. - (6:11 min.)
Op het Kindcentrum Talent.nl in Meppel is men van mening dat kinderen veel leren door te doen. Kinderen werken op Talent.nl op hun eigen niveau met IPads en leren naast de basisvakken ook 21e-eeuwse vaardigheden. Elke leerling heeft een individueel leerprogramma en heeft invloed op het eigen leerproces. De leerkracht coacht het kind om leerdoelen te bereiken. Er wordt goed geluisterd en gekeken naar het kind zodat de leerstof op maat wordt aangeboden. Ook wordt er thematisch gewerkt, waarbij in de thema's zoveel mogelijk kernvakken geïntegreerd worden. Ieder kind wordt gestimuleerd om zijn/haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten