woensdag 19 oktober 2016

CodeWise

Pauline Maas
Groningen : BoekTweePuntNul, 2016. - 1 doosje
Kaartspel
Met het CodeWise kaartspel in combinatie met de CodeWise tool in Prowise Presenter, ontwikkeld bij het boek Codeklas, leren leerlingen op een interactieve manier de beginselen van het leren programmeren. Met behulp van de kaartjes kunnen de leerlingen elkaar programmeren. Het kaartspel bevat kaarten in de kleuren geel, oranje en paars. Op iedere kaart staan opdrachten. De opdrachten lopen op in moeilijkheid. Er kan de Codewise tool bij gebruikt worden in Prowise Presenter. Hierin kan een avatar geprogrammeerd worden om een bepaalde route af te leggen. Of de leerling kan kijken of het klasgenootje goed geprogrammeerd is door de kaarten ook in de tool in te voeren.
Plek in kenniscentrum: Computers in de klas 12920-MAAS

dinsdag 18 oktober 2016

Hoe ict-vaardig zijn leerkrachten in het basisonderwijs?

Eelco van Aarsen, Henk van de Hoef
Gouda : O21, 2016. - 7 p.
Rapportage van de uitkomsten van het onderzoek naar ICT- vaardigheden. De ict-vaardigheden van leerkrachten zijn weliswaar verbeterd, maar zeker nog niet op orde. De houding bij de meeste schoolleiders ten aanzien van het bezitten van ict-vaardigheden is de afgelopen jaren veranderd. Anno 2016 mag van een professionele leerkracht verwacht worden dat zij ten minste ict-basisvaardig is. In de periode 2012-2016 heeft O21 onder ruim 4000 leerkrachten onderzocht hoe het gesteld is met hun ict-vaardigheden, om vast te stellen waar hun professionaliseringsbehoefte ligt.Hierbij is gebruikgemaakt van zelfevaluaties; leerkrachten gaven aan in hoeverre ze zich bekwaam achten op diverse aspecten van ict. Resultaten: Leeftijd en werktijfdfactor hebben invloed op de ict-vaardigheid van leerkrachten; oudere leerkrachten schatten hun ict-vaardigheden lager in dan jongere leerkrachten en fulltimers schalen zich hoger in dan parttimers. Daarnaast heeft het geslacht invloed op de (beleefde) ict-vaardigheid; mannen schalen zich ict-vaardiger in dan vrouwen. Leerkrachten die bij een groter bestuur werken, voelen zich ict-vaardiger dan leerkrachten die onder een klein(er) bestuur vallen. Tevens hebben instrumentele vaardigheden een grote invloed op het gebruik van ict in en rondom de klas. De professionele cultuur van de school waar een leerkracht werkt, kan sterk bepalend zijn voor de mate waarin een leerkracht zich ict-vaardig voelt. Open de rapportage 

maandag 17 oktober 2016

Jaarboek 2015 Inspiratie 2016

Ans Grotendorst, Hanneke Queens, Janni Schipper… [et al.]
Utrecht : Kessels & Smit, 2015. – 116 p.
Selectie uit publicaties in 2015 van de professionals van Kessels & Smit, een hechte community van ruim 50 professionals met een passie voor leren en ontwikkeling. Ze streven naar oplossingen die bijdragen aan individuele groei, duurzame organisatie-ontwikkeling, kennisproductiviteit, leiderschap, vernieuwing en verandering. Zij schrijven over hun ervaringen, projecten, visie, drijfveren en initiatieven. Vanuit verschillende bronnen en op verschillende manieren: van blogs tot wetenschappelijke artikelen, van concrete methodes tot brede bespiegelingen, van afgebakende expertise tot maatschappelijke vraagstukken.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 17210-JAAR

Leren in tijden van tweets, apps en likes : de invloed van sociale technologie

Joitske Hulsebosch, Sibrenne Wagenaar
Utrecht : Kessels & Smit, 2016. – 256 p.
Met noten
ISBN 978908236147
Beschrijving van de invloed van sociale technologie op de manier van leren en werken door professionals in organisaties. De auteurs laten zien hoe onze kijk op leren zich ontwikkelt en welke nieuwe leervormen daardoor ontstaan. Ze schetsen vier stadia waarin een organisatie zich kan bevinden in gebruik van sociale technologie. Hoe kun je hier als organisatie stappen in zetten? Het boek is bestemd voor HRD'ers, professionals, managers en adviseurs die een affiniteit hebben voor leren en lerend werken.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 14510-HULS

Ontwerpen van blended leren [E-book]

Den Haag : En Nu Online, [2016]. – 39 p.
Uiteenzetting van het ontwerp van een blended leren in al zijn facetten: stapsgewijze aanpak, doelgroep, kiezen van een online platform, samenwerking met experts, breinprincipes voor optimaal leren met sociale media en evaluatie.
Plek op SharePoint: Ontwikkelgroep Innofun > Achtergrondinformatie.

dinsdag 11 oktober 2016

Codestarter [internetsite]

Nemo Science museum; Platform Bèta Techniek
Amsterdam/Den Haag: NEMO/ Platform Bèta Techniek 2016
Codestarter is een initiatief van NEMO Science Museum en het Platform Bèta Techniek en wordt mogelijk gemaakt door Google. Het doel van dit initiatief is om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met probleemoplossend denken. In de toekomst zullen technologieën een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijkse leven. Om deze toekomstige wereld te kunnen (blijven) maken en begrijpen is het voor kinderen van groot belang dat ze in staat zijn om problemen op te oplossen, creatief en logisch na te denken en goed te kunnen samenwerken. Kennis van wiskunde en programmeren zijn hierin belangrijk. Codestarter wil kinderen enthousiasmeren voor onder andere programmeren, coderen en ontwerpen en ze inspireren om hun eigen wereld te maken. Zodat ze mee kunnen in de razendsnel veranderende wereld.
Codestarter richt zich op het aanbod van naschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar op het gebied van programmeren, coderen en 3D-printen. De activiteiten zijn echter ook in te passen in lessen op school. 
Website Codestarter