dinsdag 18 oktober 2016

Hoe ict-vaardig zijn leerkrachten in het basisonderwijs?

Eelco van Aarsen, Henk van de Hoef
Gouda : O21, 2016. - 7 p.
Rapportage van de uitkomsten van het onderzoek naar ICT- vaardigheden. De ict-vaardigheden van leerkrachten zijn weliswaar verbeterd, maar zeker nog niet op orde. De houding bij de meeste schoolleiders ten aanzien van het bezitten van ict-vaardigheden is de afgelopen jaren veranderd. Anno 2016 mag van een professionele leerkracht verwacht worden dat zij ten minste ict-basisvaardig is. In de periode 2012-2016 heeft O21 onder ruim 4000 leerkrachten onderzocht hoe het gesteld is met hun ict-vaardigheden, om vast te stellen waar hun professionaliseringsbehoefte ligt.Hierbij is gebruikgemaakt van zelfevaluaties; leerkrachten gaven aan in hoeverre ze zich bekwaam achten op diverse aspecten van ict. Resultaten: Leeftijd en werktijfdfactor hebben invloed op de ict-vaardigheid van leerkrachten; oudere leerkrachten schatten hun ict-vaardigheden lager in dan jongere leerkrachten en fulltimers schalen zich hoger in dan parttimers. Daarnaast heeft het geslacht invloed op de (beleefde) ict-vaardigheid; mannen schalen zich ict-vaardiger in dan vrouwen. Leerkrachten die bij een groter bestuur werken, voelen zich ict-vaardiger dan leerkrachten die onder een klein(er) bestuur vallen. Tevens hebben instrumentele vaardigheden een grote invloed op het gebruik van ict in en rondom de klas. De professionele cultuur van de school waar een leerkracht werkt, kan sterk bepalend zijn voor de mate waarin een leerkracht zich ict-vaardig voelt. Open de rapportage 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten