vrijdag 18 november 2016

Curriculum van de toekomst SLO

Afbeeldingsresultaat voor Curriculum van de toekomstOnder de naam 'Curriculum van de toekomst' voert SLO verschillende projecten uit. Samen met scholen en partners in het onderwijs ontwikkelt SLO leerplankaders, toetst deze aan de praktijk en maakt producten die aansluiten bij wat scholen vragen en nodig hebben met het oog op toekomstig onderwijs.

De ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten rondom integrale curriculumontwikkeling zijn ingedeeld in vijf projecten. Alle vijf zijn ze gericht op doelen en inhouden van het primair en voortgezet onderwijs:
Naast deze vijf projecten worden in twee projecten de voorwaarden geïdentificeerd die noodzakelijk zijn om te komen tot effectieve curriculumontwikkeling op school:
Omdat het begrip 'samenhang' meerdere verschijningsvormen kent en op diverse niveaus en verschillende lagen een belangrijke rol speelt bij integrale curriculumontwikkeling staat informatie hierover op de pagina Samenhang.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten