woensdag 14 december 2016

Beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden?

Auteur Hester Stubbé, Andrea Jetten
Vakblad Examens
Editie 2016-04, november
Een aanzienlijk aantal scholen in Nederland, in het primair en voortgezet onderwijs, zet zich in om ‘het anders te doen’. De leerling staat centraal, een leerling die in de toekomst gaat werken in een beroep dat nu nog niet bestaat, en nieuwe richtingen zal inslaan die we nu niet eens kunnen bedenken. Dat vraagt om andere vaardigheden, gericht op het kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, zoals zelf initiatief nemen, problemen oppakken en oplossen, en creativiteit. Ook wel 21ste –eeuwse vaardigheden genoemd. Het meetbaar maken van deze vaardigheden ondersteunt scholen om de ontwikkeling ervan bij hun leerlingen te volgen en verder te ondersteunen.
Artikel staat binnen account van BCO van Professioneel begeleiden 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten