vrijdag 2 december 2016

Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? – deel 1

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDoor de opkomst van de tablet in het basisonderwijs lijken papieren verwerkingsmaterialen in scholen steeds meer plaats te maken voor digitale verwerkingsvarianten. Vooral voor de vakgebieden rekenen en spelling lijken scholen steeds vaker de werkboeken in te ruilen voor digitale varianten. Bij de opdrachten voor deze vakgebieden is vaak slechts één antwoord mogelijk en dit maakt dat het nakijken van de antwoorden prima overgelaten kan worden aan een digitaal leermiddel. Dit bespaart de leerkracht erg veel nakijktijd. Tevens krijgt de leerling directe feedback waardoor hij zijn leerproces kan bijsturen. Directe feedback wordt dan ook vaak genoemd als één van de grootste educatieve voordelen van digitalisering van het onderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de feedback die door een digitaal leermiddel aan de leerling wordt gegeven. De feedback die leerkrachten krijgen over het leerproces van hun leerlingen laat ik in dit artikel buiten beschouwing. In deel 2 van dit artikel wordt ingegaan op de rol van learning analytics in het onderwijsleerproces.
Artikel van Pepijn Dousi, als onderwijskundige werkzaam bij Malmberg, op wij-leren.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten