dinsdag 14 november 2017

Je persoonlijke 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen? Gebruik de toolkit Onderwijs ontwerpen met Design Thinking!

Afbeeldingsresultaat voor Po raadEen tool om onderwijs te ontwerpen waarmee leerlingen hun 21e eeuwse vaardigheden inzetten terwijl leraren tijdens het ontwerpproces zelf hun 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen, dat is het resultaat uit de versnellingsvraag van WereldKidz. Alle scholen kunnen hier vanaf nu kosteloos gebruik van maken.

woensdag 8 november 2017

Online Masters

Afbeeldingsresultaat voor online masters prima onderwijs
Online Masters is ontwikkeld door VodafoneZiggo in samenwerking met ECP en Mediawijzer.net. In het online lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Vier onderwerpen staan centraal: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. De leerlingen gaan met diverse skills, zoals vloggen, robotica, VR, programmeren en ontwerpen aan de slag, om zo hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken.
Het programma Online Masters is volledig digitaal en wordt begeleid door een handleiding voor de docent, werkbladen, diverse tools voor ouders om hen ook mee te nemen. Het programma is gratis voor het onderwijs en beschikbaar vanaf ‘De Week van de Mediawijsheid’ (17 t/m 24 november 2017).
Doelgroep: bovenbouw po en onderbouw vo.
Website Online Masters

dinsdag 7 november 2017

Is gepersonaliseerd leren wel of niet effectief?

Afbeeldingsresultaat voor wilfred rubensLeidt gepersonaliseerd leren tot goede onderwijsresultaten en leerprestaties? In deze blogpost vat Wilfred Rubens enkele bijdragen samen die antwoord proberen te geven op deze vraag. Lees de blogpost

donderdag 2 november 2017

Wat biedt een adaptieve leeromgeving leerlingen en welke rol heeft de leraar daarin?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Wanneer computers als een aanvulling op leerkrachtinstructie worden gebruikt, kan dat het leerresultaat ten goede komen. Adaptieve, digitale leeromgevingen kunnen taken van leerkrachten overnemen, zoals het afstemmen van de moeilijkheidsgraad van opgaven op het niveau van de leerlingen en het geven van feedback. De leerwinst stijgt als leerkrachten daarnaast de voortgang monitoren, naar oorzaken van problemen zoeken, aangepaste instructie geven, mogelijkheden tot zelfsturing door de leerling geven. Lees meer

Top 10 onmisbare apps en programma's voor in de klas

Henk Botter
In: COS. - Jrg. 35 (2017-2018), nr. 1 (september 2017); p. 6-7
De volgende apps en programma's zijn opgenomen in de top 10:
1. Powerpoint/Keynote/Prezi: Dit zijn programma’s waarmee zowel leerkrachten als leerlingen presentaties kunnen maken.
2. Google drive/One drive: Dit zijn programma’s waarmee bestanden online kunnen worden opgeslagen en gedeeld.
3. Quizlet (live): Dit is een omgeving waar kinderen begrippen en woorden kunnen oefenen. De Live-functie maakt groepjes van de ingelogde leerlingen. In deze groepjes gaan leerlingen dan samenwerken met hun devices.
4. Internet Explorer/Google Chrome/Safari/Puffin: Dit zijn verschillende browsers die gebruikt kunnen worden op computers, laptops of tablets.
5. Outlook/Mail/Gmail: Dit zijn verschillende mailprogramma’s die scholen kunnen gebruiken voor zowel leerkrachten als leerlingen.
6. Nearpod/LessonUp: Met Nearpod kunnen leerlingen meekijken op hun eigen laptop of tablet met de presentatie die de leerkracht geeft. Ook kunnen ze reageren op vragen in de presentatie. Deze reacties kunnen zichtbaar gemaakt worden op het digibord. LessenUp is vergelijkbaar met Nearpod en ook in het Nederlands beschikbaar.
7. Socrative/Kahoot/Cram: Socrative en Cram zijn geschikt om begrippen met hun betekenissen te oefenen en een quiz te spelen met de hele klas. Kahoot is vergelijkbaar, maar heeft een leerlingen- en leerkrachtenversie.
8. Word/Page/OneNote: Dit zijn tekstverwerkingsprogramma’s.
9. Popplet: Met deze tool kan snel een woordweb of mindmap gemaakt worden op het digibord, de computer of de tablet.
10. Youtube/Schooltv/Edpuzzle: Youtube en Schooltv zijn geschikt om filmpjes te laten zien die aansluiten bij de lesstof. Met Edpuzzle kan een leerkracht een filmpje voorzien van vragen. Leerlingen kunnen het filmpje op hun eigen device bekijken en de vragen beantwoorden. De leerkracht kan ook de antwoorden controleren.

Bestaan er voorbeelden van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren in VO en MBO en wat is de rol van de docent hierbij?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Het Nederlandse project Urway is een vorm van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren. In dit project draagt de docent de regie over het leerproces deels over aan de leerling en neemt zelf een coachende rol aan. Voor leeropbrengsten bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren is het van belang dat de dialoog tussen deelnemers en docent, de structuur van het onderwijsprogramma en de autonomie van de leerling in balans zijn. Maar net als in de onderwijspraktijk is ook in de wetenschappelijke literatuur het aantal voorbeelden bijzonder schaars. Lees meer

woensdag 1 november 2017

TIEN!

Hoge Hexel : Onlineklas, 2017
Onlineklas heeft in samenwerking met de stichting Kerndoelwijzer onder de naam TIEN! een nieuwe manier van leren ontwikkeld, waarbij de kerndoelen zijn vertaald naar 1000 leerdoelen, verdeeld over 10 'eilanden' (kerndoelen). Met deze 1000 leerdoelen kan voor elke leerling een individuele leerroute uitgestippeld worden. TIEN! kan worden ingezet naast de verschillende bestaande leermethodes of methode-onafhankelijk gebruikt worden.
TIEN! is op dit moment volop in ontwikkeling en zal najaar 2017 binnen Onlineklas worden geïntroduceerd. Volg de ontwikkelingen via: www.onlineklas.nl

donderdag 26 oktober 2017

Programmeren in het PO [Kennisnet]

Leerlijn programmeren voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw in het basisonderwijs. In de leerlijn komen begrippen en principes aan de orde die horen bij programmeren. 
Op deze site kun je de verschillende onderdelen van het programmeren aanklikken om de omschrijving te lezen, de koppeling met de doelen van SLO en mogelijke activiteiten die bij de doelen horen. Ga naar de website

This is the future of education [Webvideo]


Wat is de toekomst van het onderwijs en hoe ziet die eruit? De boodschap van dit filmpje is dat de toekomst van het onderwijs in het creatieve potentieel van leerlingen zit. Geef de leerling ruimte en kansen om te innoveren, te maken en te creëren. De toekomst van het onderwijs is dat kinderen van en met elkaar leren in een rijke leeromgeving, met digitale leermiddelen. Deze moeten nooit het doel zijn van het leren, maar juist een middel om tot je onderwijskundige doel te komen.
Bron: JSW, jrg. 102 (2017-2018), nr. 2 (oktober 2017) ; p. 17

donderdag 12 oktober 2017

Gepersonaliseerd leren volgens Jelle Jolles

Afbeeldingsresultaat voor onderwijs voor morgenHersenwetenschapper Prof. dr. Jelle Jolles, onder meer bekend van Het tienerbrein, vindt dat het leerrendement op veel scholen groter kan. Hij ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor gepersonaliseerd leren. In een interview in VO Magazine legt Jolles uit wat scholen kunnen doen om (nog) beter in te spelen op de verschillen tussen leerlingen. Lees verder

maandag 9 oktober 2017

De leerling centraal in het onderwijs? : de grenzen van personalisering

Maarten Simons en Jan Masschelein
Leuven : Acco, 2017. – 120 p.
ISBN 9789463442466
Betoog - aan de hand van onderzoek met pedagogische toetsstenen - over de mogelijkheden en grenzen van personalisering in het onderwijs. De kernvraag hierbij is: Wat is het effect op vrijheid gelijkheid, op vorming en op de school? De leerling meer centraal plaatsen komt vaak neer opeen minder centrale plaats voor de school. De auteurs vragen zich in dit boek af of dat ‘ont-scholen’ wel in het belang van de leerling is of juist niet. De leerling meer centraal plaatsen in het onderwijs is tegenwoordig een aandachtspunt voor zowel leraren, pedagogen, als beleidsmakers. Dit is onder andere terug te zien in onderwijskundige ontwikkelingen, zoals: onderwijs op maat, leerlinggericht onderwijs en gepersonaliseerde leerpaden. Naast onderwijskundige ontwikkelingen spelen ook overwegingen over efficiëntie, effectiviteit en maximale inzetbaarheid een rol. Deze motieven zijn volgens dit boek het symptoom van fundamentele verschuivingen: van een onderwijsinstelling naar een leeromgeving, van disciplineren naar monitoren en van normalisering naar personalisering.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-SIMO

donderdag 5 oktober 2017

Leren voor morgen : uitdagingen voor het onderwijs

Afbeeldingsresultaat voor Leren voor morgenAnje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017. -259 p.
ISBN 9789492525086
Beschrijving van trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 13130-ROS

woensdag 4 oktober 2017

Hoe kun je methoden gebruiken om leerlingen vaardig met online informatie om te laten gaan?

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenSchool is allang niet meer de enige plek waar geleerd wordt. Leerlingen gebruiken dagelijks internet. Maar hoe gebruiken zij het effectief en wat is de rol van methoden daarbij? Ga naar het artikel van Marléone Goudswaard op wij-leren.nl 

Kiene klanken

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenBespreking - door Liesbeth Simonse op wij-leren.nl - van Kiene Klanken, een houten, interactief klankstempelset. Kinderen leggen de letterstempels op de Ipad, en krijgen feedback op hun niveau! Ga naar de bespreking van Kiene klanken

Hoe kunnen scholen negatieve effecten van smartphones in de klas tegengaan?

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenHoewel educatief gebruik van telefoons in de klas kansen biedt, zijn de nadelen van niet-educatief gebruik groot. Het kan onder andere negatieve effecten hebben op sociale vaardigheden en sociaal-emotioneel welbevinden. Ook beperkt telefoongebruik de leerprestaties, vooral door afleiding door multitasken. Goede instructie over multitasken en een duidelijk en consequent schoolbeleid kunnen de nadelen van smartphonegebruik in de klas tegengaan, zonder de kansen ervan te belemmeren. Lees verder op wij-leren.nl