donderdag 18 mei 2017

Leren voor morgen : uitdagingen voor het onderwijs

Anje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017 . - 240 p.
ISBN 9789492525086
Bespreking van onderwijstrends en de consequenties die ze kunnen hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de inrichting van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Prijs € 39,95

woensdag 17 mei 2017

ABC van het maken [filmpje]Film over Maken in het onderwijs en daarbuiten gemaakt door Platform Maker Education i.s.m. Mediawijzer.net. Daarnaast is er de website abcmaken.nl gelanceerd met enorm veel informatie over maken. Je kunt in contact komen met makers, scholen die al maken etc.
Vanaf 23 mei 2017 start de Maakweek. Klik hier voor de vele activiteiten die in het hele land worden georganiseerd.

dinsdag 9 mei 2017

Waar vind ik informatie over wat werkt met ict in het onderwijs?

Afbeeldingsresultaat voor kennisnetHoe kan ict in het onderwijs toegevoegde waarde bieden? Welke toepassingen hebben zich al bewezen? Veel scholen zoeken antwoord op die vragen, zodat ze gerichte en geïnformeerde keuzes kunnen maken. Informatie over ict in het onderwijs vind je op allerlei plekken. Lees meer
Bron: Nieuwsbrief Kennisnet mei 2017

maandag 8 mei 2017

ICT-idee

Weblog, bedacht en beheerd door Herman van Schie, heeft als doel gratis online computertoepassingen (zogenaamde Web 2.0-toepassingen), die bruikbaar zijn in het onderwijs, toegankelijk te maken voor onderwijsgevenden en andere belangstellenden. De opgenomen toepassingen zijn voorzien van een toelichting en een stap-voor-stap handleiding.
ICT-idee is in de eerste plaats bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Open hier het weblog ICT-idee 

vrijdag 5 mei 2017

Leerling 2020 resultaten

Afbeeldingsresultaat voor Leerling2020Een overzicht van de resultaten uit de Leerlabs, de veranderaanpak en de resultaten van het project Leerling2020. Leerling2020 ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren op de eigen school. Het wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO Raad als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ict. Ga naar de site Leerling2020

BlokBusters

Frank Noordeloos, Ruben Kooiman, Gina Neggers
Tilburg : Zwijsen, 2017
BlokBusters is een educatieve Minecraft-server van Uitgeverij Zwijsen waar kinderen spelenderwijs oefeningen kunnen maken op het gebied van spelling, taal en rekenen. De gebruiker speelt als een ontdekkingsreiziger die samen met andere ontdekkingsreizigers landt op een eiland. Blokbusters is geschikt voor kinderen in groep 6, 7 of 8 met een Minecraft-account voor PC of Mac. Het bestaat uit drie spelwerelden waarin de gebruiker kan rennen, springen, bouwen en onderzoeken. Er is minimaal 10-20 uur speeltijd per jaargroep ingebouwd in BlokBusters.
Ga naar BlokBusters

woensdag 3 mei 2017

Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenZodra de school gepersonaliseerd leren introduceert, zullen directie en team afscheid moeten nemen van een aantal dierbare referentiekaders. Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat het klaslokaal met de vaste groep gebruikers in eenzelfde leeftijd eerder contraproductief werkt dan dat je er iets aan hebt. Lees het artikel van Tijl Rood, directeur van basisschool de Verwondering.

dinsdag 2 mei 2017

Leren Doen Maken

Platform met uitdagende opdrachten voor leerlingen. Bij Leren Doen Maken draait alles om maken. Je maakt producten met behulp van ICT. Een animatie. Een tijdschrift. Een computerprogramma. Het kan van alles zijn. Kies een interessante opdracht, lees de toelichting en geef aan of je de opdracht wil gaan doen. Vervolgens kun je ermee aan de slag.
Ga naar de site Leren Doen Maken
Bron: JSW. - jrg. 101 (2016-2017), nr. 8 (april 2017) ; p. 16

Clip

Een tool waarmee je YouTube-video's kunt verrijken met vragen en je leerlingen kunt vragen om te reageren op bepaalde delen van de video. Vervolgens kun je de reacties van de leerlingen en de antwoorden op de vragen weer beoordelen. Dat doe je door de link van de YouTube-video in Clip te plakken en vervolgens de video te bewerken. Het bewerkte filmpje kan door de leerlingen met een eigen code geopend worden.
Bron: JSW. - jrg. 101 (2016-2017), nr. 8 (april 2017) ; p. 16
Ga naar de tool Clip

donderdag 20 april 2017

De lerende mens

De lerende mens 9789089536495 Jurjen van der Helden, Harold BekkeringJurjen van der Helden, Harold Bekkering
Amsterdam : Boom, 2015. - 256 p.
ISBN 9789089536495
Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen, massive open online courses (MOOCS) - de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? Over deze onderwerpen gaat De lerende mens.
Neurowetenschappers Van der Helden en Bekkering schetsen belangrijke inzichten ten aanzien van de lerende mens, beginnend bij Aristoteles en Nietzsche en eindigend bij de meest recente neurowetenschappelijke onderzoeken. De auteurs laten zien hoe het brein leert en hoe belangrijk menselijke autonomie en sociale verbondenheid zijn voor optimaal leren. Zij bieden handreikingen voor de educatieve praktijk op het gebied van taal en rekenen, maar ook voor de grote rol van sociale interactie daarin. Daarnaast zal een goed begrip van de gevolgen van belonen en straffen docenten en ouders helpen bij hun uitdagende taak. De sleutel tot beter onderwijs ligt volgens de auteurs in het optimaal aansluiten bij de individuele verschillen en het creëren van een sociale omgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt.
Prijs: € 19,95 

donderdag 13 april 2017

Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO)

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling heeft een nieuw overzicht ontwikkeld met 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling'! Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van alle leerlingen, ook de zeer talentvolle en begaafde leerlingen, zijn er bij het 'Kader voor ontwikkeling' (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013) kindgerichte 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling' geformuleerd. Dit dient als hulpmiddel om doelen te stellen met leerlingen. Hiermee kunnen zij vaardigheden ontwikkelen die nu én in de toekomst belangrijk zijn.
Meer informatie en download van de poster Meer informatie en poster downloaden 

donderdag 6 april 2017

Leerlijn Denken als een programmeur

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDe CED-Groep heeft voor de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs een doorgaande lijn ontwikkeld om te leren denken als een programmeur. Het is een leerlijn om de denkkracht van leerlingen te versterken. De nadruk van het model ligt op het probleemoplossend denken.
In dit artikel van Marléone Goudswaard maak je kennis met 5 denkprocessen die essentieel zijn voor het werk van een programmeur:
• patroonherkenning
• algoritmen
• decompositie
• abstractie
• data en classificatie
De leerdoelen uit de leerlijn ‘Denken als een programmeur’ kunnen verrijkend zijn voor het leren.

Micro:bit

Programmeerbaar apparaatje, dat bestaat uit een printplaatje met een aantal knoppen, 25 ledlampjes, een bluetoothverbinding, een kompassensor en bewegingssensoren. Met een usb-kabel kan het verbonden worden met een computer.
Met dit apparaatje leren kinderen de basisprincipes van programmeren.
Prijs: € 17,95 

Tinkerblocks

Tinkerblocks – code, create, playMet deze app kunnen kinderen van 6 jaar en ouder de principes van coderen ontdekken en oefenen. Door het slepen van blokjes kun je opdrachten geven. Je kunt ook gebruik maken van eigen foto's en filmpjes. Je kunt kiezen om met een sjabloon te werken of zelf vanuit niets iets op te bouwen. De app is Engelstalig maar er wordt weinig taal gebruikt. Als kinderen de basisprincipes door hebben kunnen ze zelfstandig aan de slag. Werken met deze app geeft de gelegenheid om computational thinking bij leerlingen te ontwikkelen.
Verkrijgbaar in de Appstore: € 2,99 

maandag 3 april 2017

Codemissie.nl

Codemissie is een innovatieve lesmethode 21e eeuwse vaardigheden voor de basisschool. De lessen zijn gericht op STEAM educatie. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. De methode is vakoverstijgend en door middel van een combinatie van concreet en digitaal lesmateriaal worden leerlingen uitgedaagd. Ze spelen aansprekende missies en werken met een robot die ze zelf maken en programmeren. Tijdens het spelen van de missies moeten ze verschillende soorten problemen oplossen. De leerlingen kiezen zelf welke Missies ze willen spelen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid en betrokkenheid en ze worden eigenaar van hun leerproces.
Voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Website Codemissie  

dinsdag 21 maart 2017

Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDoor de inzet van digitale hulpmiddelen kan een school eindelijk veranderen in een verzameling persoonlijk relevante leerervaringen. Kinderen kunnen middels gepersonaliseerd leren voorbereid worden voor de maatschappij waarin ze terecht zullen komen. Lees het artikel van Tijl Rood, directeur van basisschool De Verwondering.

donderdag 16 maart 2017

Activerende en passende werkvormen : naar meer variatie en motivatie in de les : werken aan 21ste eeuwse vaardigheden

Carel van der Burg, Meike Berben, Bert Moonen
Amersfoort: CPS, 2017. – 112 p.
ISBN 9789065080202
Beschrijving van aanpakken en modellen - op basis van een aantal theoretische principes - om leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs te motiveren, te activeren, effectief te laten leren en variatie te brengen in de les. Centraal staat hierbij het leren van de leerlingen, dat vorm wordt gegeven door het inzetten van bij de doelen en leerlingen passende werkvormen. In het eerste hoofdstuk komt het waarom van het inzetten van activerende en passende werkvormen aan bod. In het tweede hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe een leerkracht praktisch aan de slag kan met lessen waarbij deze werkvormen een centrale plaats innemen. In het derde hoofdstuk gaat het over werkvormen kiezen vanuit doelstellingen en lesvoorbereiding. Daarna worden in hoofdstuk 4 enkele belemmeringen beschreven en welke oplossingen hiervoor zijn. In het vijfde hoofdstuk wordt een groot aantal werkvormen beschreven en in hoofdstuk 6 komen ook de digitale werkvormen aan bod. In het laatste hoofdstuk worden tot slot instrumenten voor borging en implementatie beschreven.
Plek in kenniscentrum: Voortgezet onderwijs 13110-BURG

woensdag 15 maart 2017

Cubetto

Afbeeldingsresultaat voor cubettoRaalte : TJMSupplies
Cubetto laat kinderen vanaf 3 jaar kennismaken met programmeren.
Houten robot die spelenderwijs leren programmeren mogelijk maakt voor kinderen vanaf 3 jaar oud.
Door de kleurrijke blokken in het speelbord te plaatsen laat je de Cubetto de door jou bepaalde route rijden.
Meer info 

vrijdag 10 maart 2017

21e eeuwse vaardigheden in examenprogramma's vmbo

Afbeeldingsresultaat voor sloAuteurs: C. Gelinck, N. Jansma, P. Fisser
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
In 2014 heeft SLO een conceptueel kader ontwikkeld waarin de 21e eeuwse vaardigheden staan beschreven. Naast het ontwikkelen daarvan is onderzocht in welke mate er sprake is van aandacht voor en integratie van de 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs. Uit dat onderzoek bleek dat de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft in 2016 een analyse plaatsgevonden van de examenprogramma's vmbo met het oog op de 21e eeuwse vaardigheden. Dit gebeurde op een vergelijkbare wijze als de analyse in 2014 van de kerndoelen en de referentiekaders van het funderend onderwijs. Deze rapportage geeft de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen weer. Meer gedetailleerde informatie over de resultaten zijn te vinden in een losse bijlage.

dinsdag 7 maart 2017

Onderzoek naar welke docentrollen belangrijk zijn om leerlingen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw

Afbeeldingsresultaat voor NRODe 21ste eeuw zal naar verwachting een beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken, informatie zoeken en ict-geletterdheid. Wat moeten het onderwijs en de docenten meebrengen om leerlingen te helpen deze vaardigheden te leren? Duidelijk is wel dat de veronderstelde 21ste eeuwse vaardigheden ook voor docenten zullen gelden. Waarschijnlijk zullen leraren meer begeleiders in leren worden en leerlingen sturen, helpen en ondersteunen bij het zelf ter hand nemen van het eigen leerproces. Lees verder op de site van NRO