woensdag 25 januari 2017

Computer science unplugged : een verdiepings- en uitbreidingsprogramma voor het lager onderwijs

Tim Bell, Ian H. Witten,

[S.I.] : CS Unplugged, 2014-2016. - 2 dl.

Gratis lessen om unplugged te programmeren, programmeren zonder computer. Vragen als: hoe werken computers eigenlijk?, hoe denken ze? en hoe maken mensen ze iedere keer sneller en beter? komen aan bod. Geschikt voor leerlingen van 7 -14 jaar. De boeken die de basis vormen kunnen gedownload worden en vrij gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Het boek bevat verschillende lessen met achtergrondinformatie. Antwoorden voor alle opdrachten zijn bijgevoegd en iedere opdracht eindigt met de vraag “waar gaat dit eigenlijk over?”, een beknopte uitleg over de relevantie van de opdrachten. Veel activiteiten behoren tot het rekendomein, bijvoorbeeld binaire getallen, kaarten en grafieken, patronen, sorteerproblemen en cryptografie (geheimschrift). De kinderen leren vaardigheden over communicatie, problemen oplossen, creativiteit en denkvaardigheden in een betekenisvolle context. In aanvulling op het boek, zijn gratis online bronnen, inclusief video’s, foto’s en extra materiaal op csunplugged.org of op de site van de lessen beschikbaar. Deze boeken zijn geschreven door drie informaticadocenten en twee leerkrachten en zijn gebaseerd op de ervaringen van de auteurs in het klaslokaal.
Open deel 1-3. - 2014. - 109 p.
Open deel 4-6. - 2016. - 106 p.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten