woensdag 11 januari 2017

SCP-rapport 'De toekomst tegemoet'

Eind 2016 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport waarin de auteurs vooruit kijken in de tijd, op basis van nu al waarneembare trends. In het rapport staat ook een hoofdstukje over onderwijs en leren. Citaat:
"Voor het domein 'leren' signaleert het SCP een trend naar meer flexibiliteit en maatwerk. Leerroutes in de toekomst kennen minder standaardisering en stratificatie dan nu. Doordat de samenleving en arbeidsmarkt steeds sneller veranderen, neemt de noodzaak van een leven lang leren toe. De scheiding tussen initieel en post-initieel onderwijs zal vervagen, als perioden van leren en werken elkaar vaker afwisselen. En ook al nemen de mogelijkheden om minder tijd- en plaatsgebonden te leren toe; toch blijft er een belangrijke rol voor het leren op school. Het onderwijs zal zich ook meer gaan richten op niet-cognitieve vaardigheden, zoals leren samenwerken en leren samenleven. Niet iedereen zal even gemakkelijk zijn of haar 'maatwerk-leerloopbaan' kunnen samenstellen en vormgeven. Alleen daarom al blijft de rol van de docent belangrijk, al verandert die steeds meer in die van coach en begeleider."
Het hele rapport met ook interessante inzichten over de veranderende wereld van werk en samenleving is online beschikbaar. Een goede bron voor wie bezig is met het thema 21e eeuwse vaardigheden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten