vrijdag 24 februari 2017

Leren in de 21e eeuw : over leren in de 21e eeuw en 21st century skills in het onderwijs

Henk Lamers, Frank van den Oetelaar
Groningen : BoekTweePuntNul, 2017
ISBN 9789082226942
Verslag van interviews met tien experts over hun zienswijze op het onderwijs in de 21e eeuw en bespreking van achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en leerarrangementen waarmee leraren in het basis- en voortgezet onderwijs direct in de eigen praktijk aan de slag kunnen. In en rond het onderwijs wordt veel en vaak gediscussieerd over toekomstbestendig onderwijs eruit ziet. Hoe kan een prikkelende en uitdagende leeromgeving ontwikkeld worden waarin leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen, waarin ruimte is voor betekenisvol leren, eigen talenten en het ontwikkelen van vaardigheden? In het boek wordt in een aantal hoofdstukken dieper ingegaan op vragen als: De kennissamenleving, waar hebben we het over? Onderwijs en leren in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit? Wat zijn 21st century skills? De weg er naar toe, hoe kom je daar?
Plek in kenniscentrum: Ict in het onderwijs 17210-LAME

donderdag 23 februari 2017

Leerplankader Jonge kind van SLO: Inhoudskaart Digitale geletterdheid

Afbeeldingsresultaat voor sloDe uitwerking van de inhouden op de inhoudskaarten zijn in concept klaar en geformuleerd in aanbodsdoelen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de leraar de leerling aanbiedt. Voor het hele basisonderwijs van groep 1 tot en met 8 is dit voor alle leergebieden gedaan in drie kaarten: voor Aanvankelijk, Vervolgens en En verder... . Op deze pagina vindt u de kaarten voor het Jonge Kind. De gebruikte indeling komt enigszins overeen met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Deze inhoudskaarten met aanbodsdoelen kunnen een fundament zijn voor de ontwikkeling van onderwijsleerlijnen die scholen (en andere partijen) voor onderwijs kunnen maken. Hierbij kunnen scholen zelf keuzes maken in de vormgeving en verdere concretisering van hun leerlijnen.
• Inhoudskaart Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Inhoudskaart Kunstzinnige oriëntatie
• Inhoudskaart Sociaal-emotioneel
• Inhoudskaart Bewegingsonderwijs

In een later stadium wordt deze serie nog uitgebreid. (bijv. met inhoudskaarten voor motoriek, spel, executieve functies en/of 21e eeuwse vaardigheden).

woensdag 22 februari 2017

Digikleuter ook boekenwurm?

Afbeeldingsresultaat voor digikleuter ook boekenwurmJan Van Coillie, Mariet Raedts
KU Leuven, 2016
Onderzoek naar digitaal mediagebruik van Vlaamse kleuters en de relatie met voorlezen in het gezin.
Uit het onderzoek bij 700 Vlaamse gezinnen met kleuters blijkt dat ouders sneller gaan voorlezen uit papieren boeken dan via een digitaal medium zoals de tablet. Bovendien komen kinderen vaker eerst in contact met papieren boeken bij een gemiddelde leeftijd van zes maand. Digitale boeken worden eerder pas op tweejarige leeftijd geïntroduceerd aan kleuters.
86% van de gezinnen hebben nochtans een tablet die – al dan niet onder begeleiding – door de kleuter gebruikt mag worden. De meest voorkomende activiteiten op de tablet zijn spelletjes spelen, filmpjes bekijken, platen kleuren of surfen. 29% van de kleuters leest of bekijkt digitale boeken op de tablet. Volgens de ouders verkiezen de kleuters op papier te worden voorgelezen.
Bekijk hier het volledige rapport 

donderdag 16 februari 2017

Nieuwe Thermen

Afbeeldingsresultaat voor onderwijs van morgenNieuwe Thermen is een innovatief onderwijsconcept, geïnspireerd op het Zweedse onderwijsmodel van de Kunskapsskolan en ‘Malmberg-labschool voor adaptieve methodes’. Vera Heijenrath, sectordirecteur van Nieuwe Thermen in Heerlen, vertelt: “Onze visie gaat uit van gepersonaliseerd leren vanuit coaching, verbinding tussen vakken en 21e-eeuwse vaardigheden.” Lees verder op de site van Onderwijs van Morgen 

Digiwijs met Donald Duck

Afbeeldingsresultaat voor digiwijs met donald duck
Digiwijs met Donald Duck helpt leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs veilig navigeren door de digitale wereld. De beroemde inwoners van Duckstad nemen de leerlingen in verschillende strips mee op hun avonturen en laten op een vrolijke en (eigen)wijze manier zien wat de gevaren van de online wereld kunnen zijn. Digiwijs met Donald Duck staat vol leuke stripverhalen, tips en puzzels rondom mediawijsheid en is voorzien van een digitale les en een handleiding waarmee leerkrachten digitale vaardigheden onder de aandacht kunnen brengen. 

dinsdag 7 februari 2017

Conceptleerlijnen digitale geletterdheid van SLO

Voor computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid zijn er conceptleerlijnen beschikbaar. De leerlijnen zijn ontwikkeld op basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid en zijn te gebruiken voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er voorbeelden gegeven van leermiddelen zoals leeractiviteiten, lessen, lessenseries en methodes die gekoppeld zijn aan de leerlijnen. Komend jaar willen we samen met scholen en uitgevers de leerlijnen en leermiddelen voor digitale geletterdheid uitproberen en ontwikkelen. De leerlijnen zijn op aanvraag beschikbaar via de website Curriculum van de toekomst