dinsdag 7 februari 2017

Dubio

Afbeeldingsresultaat voor ced groepDubio, in ontwikkeling bij CED Groep, is een uitdagend digitaal programma voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. In Dubio maken leerlingen aan de hand van dilemma’s individuele en groepsopdrachten op de computer, telefoon of tablet of in real life. Ze worden telkens uitgedaagd om allerlei verschillende vaardigheden in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan kritisch en creatief denken, standpunten innemen en kennis structureren.

Dubio is onderdeel van Skillis. Met deze schoolbrede aanpak ontwikkelen leerlingen zich tot zelfverantwoordelijke personen die over vaardigheden beschikken om mee te kunnen bewegen in de veranderende samenleving. Kijk op www.cedgroep.nl/skillis of www.cedgroep.nl/basisonderwijs/lespraktijk/skillis


Dubio in het kort
  • Leerlingen in de midden- en bovenbouw worden uitgedaagd aan de hand van eigentijdse dilemma’s, gekoppeld aan onderwerpen uit de KNAW-wetenschapsagenda. Een voorbeeld is ‘Eeuwig leven’.
  • De leerling werkt drie á vier weken aan een project, twee á drie uur per week.
  • Dubio biedt expliciete differentiatie voor de extra talentvolle leerlingen (CITO score I en II).
  • Leerlingen ontwikkelen zowel vakoverstijgende 21e-eeuwse vaardigheden (denken, perspectief nemen, samenwerken, zelfregulatie) als vakinhoudelijke vaardigheden (taal, rekenen, wereldoriëntatie).
  • Leerlingen vergroten hun digitale geletterdheid. Ze werken zelfstandig in een aantrekkelijke digitale leeromgeving en maken gebruik van digitale bronnen.
  • Leerlingen doen nieuwe kennis op en leren deze kennis te structureren en hier goed onderbouwde standpunten over innemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten