vrijdag 24 februari 2017

Leren in de 21e eeuw : over leren in de 21e eeuw en 21st century skills in het onderwijs

Henk Lamers, Frank van den Oetelaar
Groningen : BoekTweePuntNul, 2017
ISBN 9789082226942
Verslag van interviews met tien experts over hun zienswijze op het onderwijs in de 21e eeuw en bespreking van achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en leerarrangementen waarmee leraren in het basis- en voortgezet onderwijs direct in de eigen praktijk aan de slag kunnen. In en rond het onderwijs wordt veel en vaak gediscussieerd over toekomstbestendig onderwijs eruit ziet. Hoe kan een prikkelende en uitdagende leeromgeving ontwikkeld worden waarin leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen, waarin ruimte is voor betekenisvol leren, eigen talenten en het ontwikkelen van vaardigheden? In het boek wordt in een aantal hoofdstukken dieper ingegaan op vragen als: De kennissamenleving, waar hebben we het over? Onderwijs en leren in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit? Wat zijn 21st century skills? De weg er naar toe, hoe kom je daar?
Plek in kenniscentrum: Ict in het onderwijs 17210-LAME

Geen opmerkingen:

Een reactie posten