dinsdag 7 maart 2017

De effecten van Snappet

J.M. Faber, A.J. Visscher
Enschede : Universiteit Twente, 2016. - 42 p.
Beschrijving van de effecten van Snappet op de leerresultaten, en leermotivatie van leerlingen uit groep vijf van de basisschool.
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets (https://nl.snappet.org/). Leerlingen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback ontvangen over gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden, en leerkrachten tijdens de les direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep. Steeds meer basisscholen gebruiken Snappet. Onderzoek kan zicht geven op hoe digitale leermiddelen optimaal benut kunnen worden in de onderwijspraktijk. In opdracht van Kennisnet is daarom dit onderzoek uitgevoerd. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: 1) Wat is het effect van Snappet op leerresultaten? 2) Wat is het effect van Snappet op de motivatie van leerlingen? 3) Wat is de samenhang tussen de frequentie van de differentiatieactiviteiten met Snappet door leerkrachten en de effecten op leerresultaten? 4) Wat is de samenhang tussen de intensiteit van Snappet-gebruik door leerlingen en de effecten op
Open het rapport

Geen opmerkingen:

Een reactie posten