donderdag 20 april 2017

De lerende mens

De lerende mens 9789089536495 Jurjen van der Helden, Harold BekkeringJurjen van der Helden, Harold Bekkering
Amsterdam : Boom, 2015. - 256 p.
ISBN 9789089536495
Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen, massive open online courses (MOOCS) - de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? Over deze onderwerpen gaat De lerende mens.
Neurowetenschappers Van der Helden en Bekkering schetsen belangrijke inzichten ten aanzien van de lerende mens, beginnend bij Aristoteles en Nietzsche en eindigend bij de meest recente neurowetenschappelijke onderzoeken. De auteurs laten zien hoe het brein leert en hoe belangrijk menselijke autonomie en sociale verbondenheid zijn voor optimaal leren. Zij bieden handreikingen voor de educatieve praktijk op het gebied van taal en rekenen, maar ook voor de grote rol van sociale interactie daarin. Daarnaast zal een goed begrip van de gevolgen van belonen en straffen docenten en ouders helpen bij hun uitdagende taak. De sleutel tot beter onderwijs ligt volgens de auteurs in het optimaal aansluiten bij de individuele verschillen en het creëren van een sociale omgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt.
Prijs: € 19,95 

donderdag 13 april 2017

Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO)

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling heeft een nieuw overzicht ontwikkeld met 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling'! Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van alle leerlingen, ook de zeer talentvolle en begaafde leerlingen, zijn er bij het 'Kader voor ontwikkeling' (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013) kindgerichte 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling' geformuleerd. Dit dient als hulpmiddel om doelen te stellen met leerlingen. Hiermee kunnen zij vaardigheden ontwikkelen die nu én in de toekomst belangrijk zijn.
Meer informatie en download van de poster Meer informatie en poster downloaden 

donderdag 6 april 2017

Leerlijn Denken als een programmeur

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDe CED-Groep heeft voor de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs een doorgaande lijn ontwikkeld om te leren denken als een programmeur. Het is een leerlijn om de denkkracht van leerlingen te versterken. De nadruk van het model ligt op het probleemoplossend denken.
In dit artikel van Marléone Goudswaard maak je kennis met 5 denkprocessen die essentieel zijn voor het werk van een programmeur:
• patroonherkenning
• algoritmen
• decompositie
• abstractie
• data en classificatie
De leerdoelen uit de leerlijn ‘Denken als een programmeur’ kunnen verrijkend zijn voor het leren.

Micro:bit

Programmeerbaar apparaatje, dat bestaat uit een printplaatje met een aantal knoppen, 25 ledlampjes, een bluetoothverbinding, een kompassensor en bewegingssensoren. Met een usb-kabel kan het verbonden worden met een computer.
Met dit apparaatje leren kinderen de basisprincipes van programmeren.
Prijs: € 17,95 

Tinkerblocks

Tinkerblocks – code, create, playMet deze app kunnen kinderen van 6 jaar en ouder de principes van coderen ontdekken en oefenen. Door het slepen van blokjes kun je opdrachten geven. Je kunt ook gebruik maken van eigen foto's en filmpjes. Je kunt kiezen om met een sjabloon te werken of zelf vanuit niets iets op te bouwen. De app is Engelstalig maar er wordt weinig taal gebruikt. Als kinderen de basisprincipes door hebben kunnen ze zelfstandig aan de slag. Werken met deze app geeft de gelegenheid om computational thinking bij leerlingen te ontwikkelen.
Verkrijgbaar in de Appstore: € 2,99 

maandag 3 april 2017

Codemissie.nl

Codemissie is een innovatieve lesmethode 21e eeuwse vaardigheden voor de basisschool. De lessen zijn gericht op STEAM educatie. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. De methode is vakoverstijgend en door middel van een combinatie van concreet en digitaal lesmateriaal worden leerlingen uitgedaagd. Ze spelen aansprekende missies en werken met een robot die ze zelf maken en programmeren. Tijdens het spelen van de missies moeten ze verschillende soorten problemen oplossen. De leerlingen kiezen zelf welke Missies ze willen spelen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid en betrokkenheid en ze worden eigenaar van hun leerproces.
Voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Website Codemissie