donderdag 29 juni 2017

Gepersonaliseerd leren in een notendop

Michel van de Ven
Helmond : OMJS, 2017. – 96 p.
ISBN 9789079336234
Gepersonaliseerd leren is een begrip waarvoor geen standaard definitie is, het vraagt om een schooleigen betekenisgeving. Scholen verkennen op grote schaal dit innovatiethema, zowel in het primair onderwijs in als het voortgezet onderwijs. Gepersonaliseerd leren gaat over leren, lesgeven en leerprocessen waarin de leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven met als doel leerlingen meer gemotiveerd en betrokken te laten raken. Het boek biedt concrete proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Aan de hand van zes kerndimensies wordt kan een schooleigen betekenis en inhoud verleend worden aan gepersonaliseerd leren, in hechte verbinding met de onderwijsvisie. De inhoud en werkwijze van deze notendop-uitgave is geschikt voor het voortgezet en primair onderwijs. Er wordt een concreet procesmodel voor visieontwikkeling aangereikt, een leerplanontwerp voor gepersonaliseerd leren en ontwerptools voor het veranderingsproces.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-VEN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten