maandag 10 juli 2017

Onderwijs in tijden van digitalisering

Ad Verbrugge, Jelle van Baardewijk
Amsterdam : Boom Filosofie, 2017. - 320 p. ; 22 c m
ISBN 9789024404889
Wat betekent de digitale revolutie voor de vormgeving van ons onderwijs en de manier waarop kennis verworven wordt? Filosofen Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk vroegen wetenschappers en leraren - zowel voor- als tegenstanders van digitalisering- zich te buigen over die vraag. Volgens velen moeten we ons herbezinnen op het onderwijs om de leerlingen en studenten adequaat voor te bereiden op de eenentwintigste eeuw. Digitale vaardigheden worden veel genoemd. De verwachtingen zijn bijna utopisch. Maar wat brengt de digitale revolutie nu daadwerkelijk teweeg in ons leven en denken? Wat is tot nu toe succesvol in de digitalisering van het onderwijs? Wat blijken valkuilen? In het eerste deel komen docenten aan het woord over dgitalisering in de praktijk. In het tweede deel wordt de ideologische en utopische dimensie van ICT-toepassingen in het onderwijs afgezet tegen het ideaal van Bildung. In het derde deel komen perspectieven uit de game- en neurowetenschappen aan bod. Ook worden concepten als kennis en informatie filosofisch doordacht en in relatie gebracht tot hedendaagse onderwijsidealen. Tot slot worden de bureaucratisering en economisering van onderwijs beschpuwd vanuit de implementatie van ICT in de organisatie van scholen en universiteiten. Aan deze bundel werkten verscheidene publicisten mee, onder wie: Theodore Dalrymple, Aleid Truijens, Sebastien Valkenberg, Diederik Boomsma, Johannes Visser en Hans Schnitzler.
Prijs € 24,90

Geen opmerkingen:

Een reactie posten